Pravila “Velike pred-valentinove nagradne igre”!

PRAVILA NAGRADNE IGRE: Družba Prodom d.o.o. (v nadaljevanju organizator), s sedežem na Dolenjski cesti 184 v Ljubljani, registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani (št. reg. vložka 1/41820/00 z dne 20.04.2005, identifikacijska številka za DDV: SI40949699), prireja nagradno igro z imenom »VELIKA PRED-VALENTINOVA NAGRADNA IGRA«. Nagradna igra bo potekala od 24.1.2022 do 14.2.2022, na področju EU. Nagradna igra bo potekala izključno na socialnem omrežju Facebook in Instagram, preko organskih objav in promoviranih oglasov z naslovom »VELIKA PRED-VALENTINOVA NAGRADNA IGRA«.

Sodelovanje v nagradni igri je možno z vpisom v bazo sodelujočih za žreb in sicer s svojimi podatki: Ime in Priimek ter e-mail naslov na spletni strani: Vilaviva.si/velika-nagradna-igra
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo, ter se z njimi strinjajo. V nagradnem žrebanju bodo sodelovali vsi, ki so v času trajanja nagradne igre na zgoraj omenjenem spletnem naslovu oddali svojo prijavo.

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje enkrat. Organizator bo upošteval vse tiste prijave, ki jih bo prejel do vključno 13.2.2022.
Za izgubljene, zakasnele ali nepopolne prijave organizator ne more prevzeti odgovornosti in bodo obravnavane kot neveljavne. Ob zaključku nagradne igre se pristopi k žrebanju. Žrebanje bo izvedeno dne 14.2.2022 ob 10.00 uri. Žrebanje bo izvedel organizator v svojih poslovnih prostorih. Žrebanje bo izvajala komisija, sestavljena iz 3 članov.

Vrednost glavne nagrade je bon v vrednosti 100€, ki ga nagrajenec prejme za nakup v spletni trgovini Vilaviva.si, za katerikoli izdelek ali več izdelkov po njegovi izbiri.

Organizator bo izmed vseh sodelujočih v nagradni igri naključno izžrebal nagrajenca. Žrebanje se izvede enkrat. V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se žrebanje ne ponovi, nagrada ne bo podeljena in se znesek prenese v naslednji nagradni sklad. Žrebanje je dokončno. Pritožbe zoper žreb niso možne. Za nečitljive ali kakorkoli drugače nepravilno ali nepopolno izpolnjene obrazce prireditelj ne odgovarja, tak sodelujoči pa tudi ne more postati nagrajenec.
Če posameznik ne izpolni pravilno in popolno zgoraj opredeljenih obveznosti, se šteje, da na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade. Izžrebanec bo o nagradi obveščen preko socialnih omrežij Facebook in Instagram v istem dnevu kot bo opravljeno žrebanje.

V sklopu obvestila o prevzemu nagrade bo izžrebanec obveščen tudi o datumu, do katerega bo možen prevzem nagrade, le ta pa ne bo krajši od 10 dni. V kolikor se izžrebanec v 20 dneh po izvedenem žrebanju ne bo odzval na poziv organizatorja, se šteje, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade, organizator pa nagrade ne bo več zavezan izplačati in je prost vseh obveznosti. Nagrada ni prenosljiva. Uslužbencem podjetja Prodom d.o.o. in njihovim ožjim družinskim članom je sodelovanje v tej nagradni igri prepovedano. Izžrebanec nagrade bo objavljen na naši Facebook in Instagram strani: Vilaviva.

Nagrajenec bo moral plačati akontacijo dohodnine v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku.
Osebni podatki udeležencev nagradne igre se uporabljajo za izvedbo nagradne igre podjetja Prodom d.o.o. Podatki se hranijo za čas trajanja nagradne igre, podjetje pa jih nikomur ne posreduje.

Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem podajo privolitev, da se njihovi podatki uporabljajo v marketinške namene podjetja Prodom d.o.o., do preklica. Nagrajenec soglaša, da podjetje Prodom d.o.o. njegovo ime in priimek ter elektronski naslov uporabi za namene promocije svoje ponudbe, obveščanja o novostih in posredovanje aktualnih in ugodnih ponudb, pri čemer je nagrajenec to soglasje podal že ob prijavi na nagradno igro.

 

Če nagrajenec ne podpiše soglasja, izgubi pravico do nagrade. Podjetje ima pravico podatke nagrajenca posredovati oglaševalski agenciji. Podjetje hrani podatke do vašega preklica, posameznik pa ima poleg tega pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in izdaje potrdila v zvezi s temi podatki, pravico do popravka, izbrisa, prenosa in omejitve obdelave svojih podatkov pri podjetju in pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.

Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Zahtevo lahko posameznik poda na elektronski naslov info@vilaviva.si

Podjetje Prodom d.o.o., izrecno izjavlja, da socialni omrežji Facebook in Instagram v nobenem primeru ne sodelujeta pri nagradni igri, nagradne igre ne promovirata, je ne upravljata, podpirata ali kakorkoli drugače sodelujeta zdraven.